17:00 03/02
Khatoco Khanh Hoa
vs
Thanh Hóa FC
18:00 03/02
Sông Lam Nghệ An
vs
SHB Đà Nẵng
19:15 03/02
Công An Nhân Dân
vs
Binh Dinh
17:00 04/02
Hoàng Anh Gia Lai
vs
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18:00 04/02
Nam Định FC
vs
TP.HCM FC
19:15 04/02
Hải Phòng FC
vs
Becamex Bình Dương
19:15 05/02
Viettel FC
vs
Hà Nội FC
18:00 07/02
Thanh Hóa FC
vs
Sông Lam Nghệ An
18:00 07/02
Binh Dinh
vs
Khatoco Khanh Hoa
17:00 08/02
Becamex Bình Dương
vs
Hoàng Anh Gia Lai
17:00 08/02
SHB Đà Nẵng
vs
Nam Định FC
19:15 08/02
TP.HCM FC
vs
Hải Phòng FC
18:00 09/02
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
vs
Viettel FC
19:15 09/02
Hà Nội FC
vs
Công An Nhân Dân

Tin thể thao