17:30 31/01
Shahrdari Astara
vs
Chadormalou Ardakan
17:30 31/01
Esteghlal Mollasani
vs
Chooka Talesh
17:30 31/01
Kheybar Khorramabad
vs
Saipa
17:30 31/01
Pars Jonoubi Jam
vs
Shams Azar Qazvin
17:30 31/01
Darya Babol
vs
Van Pars Isfahan
17:30 31/01
Fajr Sepasi
vs
Esteghlal Khozestan
17:30 31/01
Khooshe Talaee Sana Saveh
vs
Khalij Fars Mahshahr
17:30 31/01
Shahrdari Hamedan
vs
Mes Shahr-e Babak
17:30 06/02
Mes Shahr-e Babak
vs
Kheybar Khorramabad
17:30 06/02
Shams Azar Qazvin
vs
Esteghlal Mollasani
17:30 06/02
Chadormalou Ardakan
vs
Fajr Sepasi
17:30 06/02
Chooka Talesh
vs
Khooshe Talaee Sana Saveh
17:30 06/02
Saipa
vs
Pars Jonoubi Jam
17:30 06/02
Van Pars Isfahan
vs
Shahrdari Astara
17:45 06/02
Esteghlal Khozestan
vs
Darya Babol
17:45 06/02
Khalij Fars Mahshahr
vs
Arman Gohar Sirjan
17:30 12/02
Kheybar Khorramabad
vs
Van Pars Isfahan
17:30 12/02
Shahrdari Hamedan
vs
Shams Azar Qazvin
17:30 12/02
Mes Shahr-e Babak
vs
Esteghlal Khozestan
17:30 12/02
Esteghlal Mollasani
vs
Chadormalou Ardakan

Tin thể thao